Infračervený zářič SF 1300 Q TRANSlucent INFRAMAGIC

 

Tato infračervená lampa na celé tělo obsahuje kromě vlnových délek B 60% a C 20% vysoký podíl A záření 20%, které proniká do hloubky až 4 cm. Doporučená doba aplikace je 10 až 30 minut a vzdálenost zářiče od těla má být 80-130cm. Používám ji pro prohřátí bolestivých míst, která se pak mnohem lépe rozmasírují.
 

Co je to infračervené světlo?

 

Infračervené světlo je částí spektra záření, které se šíří od slunce. Infračervené světlo je okem neviditelné, ale cítíte ho jako teplo pronikající do pokožky. Je to forma energie, která zahřívá předměty přímo, díky procesu zvaném konverze, bez toho, aby se zahříval vzduch mezi zářičem a zahřívaným předmětem. Základem léčby infračervenými paprsky je ozařování určitých míst tak, aby vyvolalo fyziologickou reakci pokožky. Kdykoliv světlo dopadá na jakýkoliv materiál nebo látku, musíme si uvědomit, že energie, kterou světlo nese, je obsažena v malých částečkách - fotonech. Dá se říci, že foton nese energii jedné vlnové délky daného světla. Jak se mění vlnová délka, mění se rovněž energie ve fotonech. S rostoucí vlnovou délkou poměrně klesá množství energie v jednotlivých fotonech. Infračervené světlo se nachází v neviditelném spektru o vlnových délkách 700-1400 (paprsky A), 1400-3000 (B), do 3000 (C)nm, přitom UV má vlnové délky do 400nm a viditelné spektrum světla se pohybuje od 400 do 700nm.

 

Léčebný účinek:

 

Nejefektivnější tepelná energie pro léčení pohybového aparátu (svalů, kloubů, šlach vazů a kostí). Pomáhá při opakovaném natažení svalu či šlachy, či jiných sportovních úrazech. Léčí chronický revmatismus, eliminuje bolest, únavu, stres a přináší úlevu při projevech artritidy. Při aplikaci lampy v oblasti kloubů, zejména při jejich postižení na metabolickém základě (dna, revmatická artritida a artróza), může dojít u přibližně 15% osob k mírnému zvýšení bolestivosti v ozařované oblasti. Toto je přirozená reakce organizmu na tuto terapii a není důvodem k jejímu přerušení. Použijeme-li kontinuálního režimu ozařování, dojde postupně k ústupu bolesti a k dosažení analgetického efektu.

 

- Podporuje krevní oběh. Léčí vysoký krevní tlak, arterosklerózu a další cévní onemocnění, tím, že rozšiřuje cévy a úzké kapiláry.

 

- Infračervené světlo podporuje látkovou výměnu. Zvyšuje počet bílých krvinek, zlepšuje růst buněk, syntézu DNA a proteinů v buňkách a podporuje vylučování velmi škodlivých toxinů, které se hromadí v buňkách. Mezi ně patří například jedovaté karcinogenní a různé konzervační látky nebo i kyselina mléčná.

 

Zkrášlující účinek:

 

- Zlepšuje vzhled pokožky (i celulitidu), zpomaluje proces stárnutí.

- Zvyšuje elasticitu kolagenových vláken.

- Léčí akné, opary a vnější poranění kůže.

- Dostává se hluboko pod vrchní vrstvu pokožky a zabraňuje ukládání podkožního tuku.

- Působí na nervová zakončení v pokožce a celkově nás zklidní.

 

Upozornění:

 

- Nemiřte infračerveným světlem do očí ani se nedívejte do přístroje, může způsobit poškození sítnice.

- Nepoužívejte v době těhotenství.

- Nepoužívejte, pokud trpíte nádorovým onemocněním.

- Děti smí používat zárič pouze na doporučení lékaře.

- Nepoužívejte infračervené paprsky na mokré části těla, mohou tam způsobit popáleniny.

- Nepoužívejte na léčbu bolesti v oblasti břicha, mohlo by to způsobit vážné komplikace.

 

Infračervená lampa se nesmí používat:

 

- Pro ozařování míst s podezřením na zhoubný nádor ani na ozařování operační jizvy po operaci zhoubného nádoru.

- Pro ozařování v oblasti štítné žlázy, při její zvýšené funkci, při jejím zvětšení, ani na ozařování operační jizvy po operaci štítné žlázy. Vždy je nutné poradit se s lékařem.

- U osob trpící vrozenou epilepsií. Je nebezpečí, že může dojít k záchvatu. Vždy je nutné poradit se s lékařem.

- Pro ozařování oční sítnice. Riziko zasažení oční sítnice snížíme zavřením obou očí.

- Při podávání léků, aplikování masážních prostředků nebo při používání kosmetických prostředků obsahujících fotocitlivou látku. Tyto přípravky je nutno aplikovat až po ozáření. Je třeba dbát opatrnosti i při ozařování pacientů se sníženou kožní citlivostí. Hrozí zvýšené nebezpečí poškození ozařované oblasti.

- Pro ozařování místa zdroje infekce (např. mandle) s ohledem na možnou přítomnost bakterií nebo virů jako zdroje infekce. V případě ozáření zářičem se tyto mohou ještě více aktivovat a množit. Je třeba dbát opatrnosti při ozařování pacientů se zvýšenou tělesnou teplotou, zvláště v důsledku infekčního onemocnění. Vždy je nutné poradit se s lékařem.

- Při aplikaci lampy na otevřené rány, bércové vředy, apod. Může dojít k zesílení krvácení, které je způsobeno rozšířením cév ozařováním.